Zaburzenia seksualne w depresji

W Polsce na depresje cierpi ok 1,5 mln osób. Często są to osoby aktywne zawodowo , odnoszące sukcesy . Obecnie na świecie na depresje cierpi ok 350 mln osób .Co piata kobieta i co dziesiąty mężczyzna zachoruje na depresje w ciągu życia .U mężczyzn depresja pojawia się w związku z niepowodzeniami w pracy , u kobiet często po urodzeniu dziecka. Najczęściej jest diagnozowana miedzy 20 a 40 rz . Wg WHO depresja zajmuje drugie miejsce w wśród chorób, będących najczęstszymi przyczynami przedwczesnej śmierci lub uszczerbku ma zdrowiu . Depresja przyczynia się na świecie do ok 1 mln zgonów na rok czyli ok 3800 każdego dnia . Wg ICD-10 międzynarodowej klasyfikacji chorób psychicznych aby stwierdzić depresje musza zostać spełnione przez co najmniej dwa tygodnie dwa z trzech objawów : obniżenie nastroju , utrata zainteresowań i zdolności do radowania się ( anhedonia ) , zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i zmniejszenia aktywności oraz dwa lub więcej spośród następujących objawów : osłabienie koncentracji i uwagi,niska samoocenia i wiara w siebie ,poczucie winy i małej wartości , pesymistyczne i czarne widzenie przyszłości , myśli i czyny samobójcze , zaburzenia snu i apetytu . Pomimo tego że, klasyfikacja IDC-10 nie uwzględnia zaburzeń seksualnych stanowią one ważny element w występujący w trakcie depresji .


Anhedonia, która jest jednym z podstawowych objawów depresji to utrata zdolności do odczuwania przyjemności i radości ,satysfakcji z życia . Towarzyszy temu brak zdolności lub mniejsze zdolności do odczuwania pełni emocji . Osoby takie nie odczuwają potrzeby robiena czegokolwiek , zanika motywacja do działania . Występuje bezpośrednia zależność między stresem , zaburzeniami emocjonalnymi a dysfunkcjami seksualnymi tu obniżeniem popędu, zaburzeń reakcji genitalnej , dyspareunii u kobiet , przedwczesnego wytrysku, zaburzeń erekcji , zmniejszonego popędu u mężczyzn . Częste u mężczyzn zaburzenia erekcji  korelują także z innymi czynnikami tu wiekiem ale tez nadużywaniem środków psychoaktywnych w tym alkoholu czy współwystępowaniem chorób somatycznych . Często jest tez tak że ,sięganie po alkohol czy używki stanowi zwłaszcza u mężczyzn próbę niejako uleczenia złego samopoczucia czy stresu , tym samym pogarszając zarówno funkcjowanie jak także wpływając  na dysfunkcje seksualne . W jednym w badań stwierdzono że ,obniżenie libido następuje u 72% pacjentów z depresja jednobiegunową . Zaburzenia funkcji seksualnych są także często następstwem leczenia depresji tu podawania środków farmakologicznych. Stosowane leki w swoich działaniach niepożądanych często powodują pogorszenie funkcji seksualnych .Leki przeciwdepresyjne wpływają na spadek libido, opóźnienie orgazmu, zaburzenia erekcji , zaburzenia orgazmu u kobiet .Dane z badan wskazują że, pacjenci w trakcie wizyt często pomijają kwestie zaburzeń seksualnych .


 Udane życie seksualne stanowi źródło satysfakcji, ma działanie więzotwórcze , podnosi poziom hormonów w tym oxytocyny  Dodatkowo badania wskazują, że jeśli uprawiamy sex przynajmniej raz w tygodniu poziom przeciwciał – immunoglobuliny A wzrasta w organizmie o ok 30 procent , jesteśmy zatem mniej narażeni na infekcje . Przeżywany orgazm w tygodniu zmniejsza o połowe ryzyko zawału serca i udaru mózgu . Wspomniana już wcześniej oxytocyna której wzrost poziomu jest rejestrowany po akcie seksualnym powoduje wzrost intymności , bliskości z partnerem seksualnym , poprawia ona jakość snu . Sam  zdrowy sen ma bezpośredni wpływ na układ immunologiczny w tym długość życia. Satysfakcja seksualna wpływa na stabilność relacji, ma także wpływ  na odczucia somatyczne związane z relaksacją mięśniowa ,gdzie wzrost poziom endorfin powoduje obniżenie progu bólowego, jak także stymuluje układ immunologiczny do większej odpowiedzi.


Występujaca depresja w której jednym z głównych elementów jest anhedonia powoduje że ,życie seksualne u osób na nią cierpiących niemalże zamiera . Osoby, które cierpią na depresje doświadczają dodatkowo w związku z kłopotami seksualnymi poczucia małej wartości , zmniejszenia zadowolenia w związku zarówno pod względem relacyjnym jak i seksualnym . Depresja dotyka nie tylko osobę na nią chorującą ale także partnera , który często czuje się równie zagubiony oraz może czuć się porzucony .Osoby chorujące na depresje doświadczają spadku zainteresowania seksem, związane jest to z obniżeniem libido , brakiem zdolności do doczuwania przyjemności z kontaktów seksualnych a w skrajnych przypadkach nawet seksualnej awersji . Skłonność do przeżywania negatywnych emocji i nastrój depresyjny stanowią czynniki predykcyjne wystąpienia zaburzeń seksualnych zwłaszcza w mężczyzn . Okazuje się także że, wspomniana zwłaszcza u mężczyzn współchorobowość tu cukrzyca , nadciśnienie  odgrywa mniejsza role w wystąpieniu zaburzeń seksualnych niż depresja . Zwłaszcza cierpiący na depresje mężczyźni ujawniają mniejsze prawdopodobieństwo posiadania partnerki seksualnej lub mniejszej ilości partnerek w ciągu życia . Zdecydowanie rzadziej w czasie depresji stwierdza się tzw paradoksalny wzorzec wzmożonej pobudliwości seksualnej . Zwłaszcza duży , nasilony stres może powodować chęć mechanicznego rozładowania napięcia prowadząc do wzrostu zainteresowania sexem .


Mając na uwadze wyżej wymienione czynniki można stwierdzić że ,depresja jest choroba która nie tylko ogranicza w zakresie wykonywanej aktywności życiowej takiej jak praca ale ma bezpośredni wpływ na relacje oraz związek . Doświadczający spadku zainteresowań parter , z barkiem motywacji do działania z poczuciem małej wartości nie będzie zainteresowany uprawianiem sexu . W depresji częste jest także zaburzenia apetytu co może skutkować zarówno spadkem wagi jak i jej wzrostem. Zwłaszcza u kobiet może prowadzić to do sięgania po jedzenie celem ukojenia , co ostatecznie skutkuje wzrostem wagi, jednocześnie jeszcze bardziej wpływając na poczucie niskiej wartości .Partner ,który cierpi na depresje potrzebuje przede wszystkim zrozumienia swojego zachowania i funkcjonowania . Trudno jest często zrozumieć że ,osoba doświadcza złego samopoczucia pomimo braku np. wymiernych jako to  jest w innych chorobach wskaźnikach zmian . Partner, który dotychczas był energiczny , potrafił zając się różnymi sprawami zaczyna się wycofywać bądź jest drażliwy staje się niezrozumiały.W  takich momentach  złoszczenie się na partnera , wymaganie aby” wziął się w garśc „będą z dużym prawdopodobieństwem pogarszać sytuacje .W depresji jednej osoby cierpią dwie ,jeśli są w związku, natomiast złoszczenie się na partnera nie pomoże w rozwiązaniu tej sytuacji .Mamy prawo do własnych odczuć w tym złości jednak musimy pamiętać że, depresja jest chorobą .W przypadku tego typu problemu gdy partner tu zwłaszcza mężczyzna nie chce sięgać po pomoc ważna jest cierpliwość i akceptacja . Już samo to że, często dotychczas sprawny mężczyzna doświadcza spadku energii, motywacji jest dla niego trudną rzeczą , dochodzące do tego zaburzenia w sferze seksualnej jeszcze bardziej wpływają na jego poczucie wartości oraz dalsze wycofywanie się .Wspomniane wcześniej sięganie po używki zwłaszcza u mężczyzn powodują że, zaburzenia ulegają nasileniu.
Zarówno u mężczyzn jak i u kobiet wycofanie z życia seksualnego  stanowi trudne doświadczenie . Partner takiej osoby doświadcza różnych uczuć może się złościć , obrażać , wymagać bądź też bardziej wycofywać się z relacji nie podejmując tematu , zostając z frustracja i  smutkiem sam .
Musimy pamiętać o tym że, zaburzenia seksualne korelują z występowaniem depresji  . Jeśli związek wcześniej nie doświadczał problemów w życiu seksualnym warto przyjrzeć się czy nie jest to związane z obniżonym nastrojem partnera .
- przede wszystkim sprawdź czy partner  nie doświadczył stresu w ciągu ostatniego czasu , zwłaszcza u mężczyzn stres bezpośrednio wpływa na funkcje seksualne . To nie jest tak że meżczyzna „ zawsze może „ wzrost prolaktyny w czasie doświadczanego stresu ma bezpośredni wpływ na obniżenie libido czy zaburzenia erekcji
-często partnerom trudno jest przyznać się że ,istnieje problem , nie mówienie o nim będzie zdecydowanie pogarszało sytuacje , zarówno jeden jak i drugi parter będzie doświadczał frustracji , obniży się jego poczucie wartości , straci radość życia. Gdy widzisz problem rozmawiaj .Depresja jest częstsza niż się wydaje . Wstyd, który będzie towarzyszył temu że ,moje życie seksualne nie jest już takie jak było jest w tej sytuacji naturalny . Zamykanie się w sobie w związku z jego odczuwaniem będzie pogarszało sytuacje
-staraj się nie atakować partnera za to że, doświadcza tego czego doświadcza . Ty odczuwasz frustracje ale on także tylko inaczej niż ty . Staraj się nie naprawiać partnera , nie dawaj „złotych rad „ Spokojna rozmowa o tym co widzisz i co się dzieje , co cie niepokoi bez oceniania może być wstępem do pierwszej rozmowy a stad już krok do podjęcia leczenia
-leczenie zaburzeń seksualnych w depresji zaczyna się od leczenia podstawowego problemu czyli depresji bez tego problem nie ulegnie rozwiązaniu sam , wręcz przeciwnie , prawdopodobnie ulegnie nasileniu
-życie seksualne oraz sprawność seksualna jest obszarem bardzo delikatnym , bardzo łatwo tu spowodować że ,partner jeszcze bardziej wycofa się z relacji . W żadnym wypadku nie prowokuj partnera , nie wyśmiewaj
- kiedy już uda się namówić partnera na wizyte u lekarza , wspieraj go . Staraj się zrozumieć że, to że, depresja nie ma wymiernych wskaźników takich jak sa w chorobach somatycznych to nie znaczy że, nie istnieje . Próba zrozumienia co parter może przeżywać wzmocni proces leczenia
- wspomniane wcześniej leki przeciwdepresyjne mogą okresowo pogorszyć funkcje seksualne , lekarz psychiatra czy seksuolog będzie widział jednak jak pomoc w takiej sytuacji .Odstawienie leków co niestety zdarza się w takim wypadku ,ostatecznie spowoduje pogorszenie . W trakcie leczenia lekarz może zastosować zmiane leku , dołaczenie innego który może osłabić działania niepożądane , można zastosować też tzw wakacje lekowe np. na weekend ,opóźnienie przyjmowanie leku lub omijanie dawek w stałych odstępach, które spowoduje czasowe obniżenie stężenia leku .

Zatem można sobie z tym poradzić
-pamiętaj jednak o sobie w takich momentach , nie zaniedbuj własnych potrzeb , wspieraj się przyjaciółmi dawaj sobie energie ponieważ potrzebujesz jej zwłaszcza w takiej sytuacji . Napięcie seksualne możesz czasowo rozładować w masturbacji. Nie wstydź się tego , to czasowe a pozwoli na ukojenie siebie w tym czasie na miarę możliwości.
-w momencie gdy parter zaczyna wracać do zdrowia zacznijcie wprowadzać elementy kontaktów seksualnych . Nie dąż jednak od razu do stosunku . Jest cała gama innych możliwości ,które mogą być równie przyjemne . Już sam masaż działa  kojąco, uwalnia oxytocyne zmniejsza stres tym samym wzmaga proces leczenia . Daj parterowi czas żeby ponownie odkrył swoją seksualność. Może nawet będzie to czas gdy odkryjecie coś nowego Jak wspomniałam wcześniej może być to także wstępem do znalezienia innych form kontaktów seksualnych ,wcześniej mniej lub w ogóle nie praktykowanych . To nie jest tak że, mężczyźni nie potrzebują czułości , długiego dotyku .Klientami gabinetów masażu są wszyscy bo wszyscy potrzebujemy dotyku . Skóra jest największym organem erotycznym
- jeśli w trakcie leczenia macie jednak kłopot z komunikacja poszukajcie terapeuty , nauka komunikacji dzięki której ,zaczynamy rozumieć druga osobę jest warunkiem dobrej relacji a w następstwie udanego pożycia seksualnego . Niewypowiedziane urazy ,frustracje niszczą systematycznie relacje miedzy ludzmi . Nie wstydź się sięgać po pomoc w takiej sytuacji . To nie jest tak ze  wszystkim musisz radzić sobie sam . Terapeuta pomoże zrozumieć co się dzieje między wami i razem ustalicie plan działania i powrotu do zdrowia
- nie obwiniaj siebie .Zarówno kobiety jak  i mężczyźni mogą doświadczać poczucia że, nie są już tak atrakcyjni dla partnera . Nie bierz do siebie spadku zainteresowania partnera . To czasowe i leczenie może poprawić sytuacje . Pozwól sobie na to że doświadczasz takiego czasu że, uczucia które sa w tobie sa naturalne w tej sytuacji . Pozwól sobie na smutek  czasowej straty , złość, fustracje , bezsilność , wstyd.


Jak wspomniałam na początku artykułu miliony ludzi na świecie doświadcza podobnych problemów . Nie jesteś w tym sam . Ważne natomiast co z tym zrobisz . Potraktuj to jako element życia . Oczywiście nikt nie chce doświadczać depresji , nie jest to łatwe . Ale jeśli spojrzysz na to jako zmianę i kryzys który minie łatwej jest wtedy przez to przejść .

Gabinet psychiatryczny Poznań

Gabinet Psychiatryczny Poznań

dr Małgorzata Normantowicz-Zakrzewska
e-mail: malgosia.zakrzewska@icloud.com

Rejestracja:
tel: 61 852 81 08  |   tel: 787 316 431

Nie bój się psychiatry Specjalistyczna Poradnia Lekarska ARS MEDIC Eksperci przez doświadczenie Fundacja CISZUM Fundacja Tak Po Prostu
Script logo